MOSiR Olecko

Aktualności

Szukamy ratowników na kąpieliska „Skocznia i Szyjka”

20 czerwca na jeziorze Oleckie Wielkie ruszyły kąpieliska „Skocznia” i „Szyjka”. Z powodu braku wystarczającej obsady kąpiel na tym drugim odbywa się na własną odpowiedzialność. Stan ten ulegnie zmianie, gdy uda się uzupełnić braki w obsadzie. Dlatego uruchamiamy kolejny nabór na ratowników. Szukamy chętnych nawet na niepełny etat.

Kandydaci muszą posiadać:

  • aktualne uprawnienia ratownika wodnego, posiadanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje o pozytywnym ukończeniu szkolenia ratownika wodnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym;
  • aktualne zaświadczenie o ukończonym kursie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu Ratownika KPP.

Podanie wraz z potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” dokumentacją potwierdzającą uprawnienia oraz ważnymi badaniami lekarskimi i danymi kontaktowymi (adres korespondencyjny i numer telefonu) należy składać osobiście w recepcji Hali Lega lub pocztą na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, ul. Park 1, 19-400 Olecko z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko ratownika”.

Pełna treść ogłoszenia o naborze na: https://tiny.pl/9z1sr