MOSiR Olecko

Cennik

C E N N I K  U S Ł U G OFEROWANYCH PRZEZ KOMPLEKS „LEGA” HALĘ WIDOWISKOWO-SPORTOWĄ Z PŁYWALNIĄ MOSiR W OLECKU

obowiązuje od 1.12.2022H A L A W I D O W I S K O W O – S P O R T O W A


* Maksymalna grupa osób ćwiczących na płycie głównej boiska sportowego do 40 osób.
** Cena do negocjacji w zależności od wielkości imprezy i potrzeb zaangażowania ludzi i środków.
***Bilet jednorazowy – osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie.
**** Grupa zorganizowana-podmioty pozostałe, które przed korzystaniem z obiektu, podpisały stosowną umowę (np. kluby sportowe, kolonie, stowarzyszenia, fundacje)