MOSiR Olecko

Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika recepcji w Hali Lega

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIK RECEPCJI w Kompleksie Hala Widowiskowo – Sportowa z Pływalnią w Ośrodku.

Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny, życiorys (CV),
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,​
  • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje,
  • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu wymagany w pkt. 2,
  • kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.

Należy przesyłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 19-400 Olecko, ul. Park 1 lub składać osobiście w sekretariacie – w terminie do 15 czerwca 2021 r. Dokumenty, które wpłyną do MOSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły w ogłoszeniu o naborze – KLIKNIJ