MOSiR Olecko

Aktualności

Szukamy wychowawców na półkolonie

MOSiR Olecko poszukuje kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży, na półkolonie organizowane pod nazwą „Sportowe lato 2023”.

  • Masz ukończone 18 lat i czas w wakacje, który chętnie wypełnisz go fajną przygodą i kolejnymi doświadczeniami?
  • Masz wykształcenie co najmniej średnie, a do tego ukończony kurs na wychowawcę wypoczynku/zaświadczenie o zatrudnieniu*/książeczka harcerska **?
  • Jeśli do tego możesz przedstawić aktualne orzeczenie lekarskie oraz nie byłaś/byłeś karany, to zapraszamy do naszej letniej ekipy wychowawców i opiekunów na półkoloniach „Sportowe Lato 2023”.

Terminy poszczególnych turnusów:

I – 26.06-07.07.2023

II – 10-21.07.2023

III – 24.07-4.08.2023

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30.04.2023 r. (niedziela), na adres e-mail: promocja@mosir.olecko.pl

W zgłoszeniu należy podać wybrany termin turnusu oraz określić swoje kwalifikacje.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 87 520 20 48 lub 790 370 007. MOSiR Olecko zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

* Warunek nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.), oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

** Warunek nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskie, pełniących funkcję kierownika wypoczynku lub wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.