MOSiR Olecko

Aktualności

2021-04-02

Informacja o wynikach naboru

Zbliża się czas letniego wypoczynku i obozów sportowych. Do Olecka po raz kolejny przyjadą turyści i sportowcy z całego kraju. Jedną z ciekawych opcji noclegowych jest nasze pole namiotowe. MOSiR Olecko wybrał już odpowiednie osoby do obsługi obozowiska.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku
19-400 Olecko Park 1

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 2 osób na stanowisko portiera na polu namiotowym (praca o charakterze sezonowym – od 1 maja do 30 września), zostali wybrani:

Pani Grażyna Januszko zam. Olecko.
Pan Władysław Januszko zam. Olecko.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w odpowiadają niezbędnym wymaganiom przewidzianym dla kandydata na stanowisko – portier na polu namiotowym w MOSiR OLECKO. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej jest w pełni zadowalający również pod kątem pozostałych dodatkowych wymagań.

30.03.2021 r.
Dyrektor Andrzej Kamiński