MOSiR Olecko

Dostępność: Informacje w polskim języku migowym

Poniższe informacje na temat pracy jednostki w polskim języku migowym (PJM)  powstały w ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego pn. „Dostępny Samorząd w Gminie Olecko”, współfinansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Na białym tle zamieszczone zostały z lewej strony logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz prawej herb Olecka